KvällsTrollet (SMK Vingåker)

Heatindelningar

Heatindelningarna vi visar här kan innehålla fel, det är därför mycket viktigt att du som är förare kontrollerar heatindelningen som sitter uppe på anslagstavlan.

Omgång:Final

1
C
11 Jacob Hillner Volvo Östernärkes RMC 14 7 4 3
20 Jan-Erik Rydell Volvo Finspångs MS 12 5 5 2
23 Sebastian Ottosson Saab Skepptuna MK 12 4 4 4
16 Thomas Söderlund Saab MK Orion 15 7 5 3
37 Mikael Andersson Saab Kolsva MS 12 5V 0B 7
34 Tomas Forslöv Saab Skepptuna MK 12 3 4 5
2
B
8 Natalie Granfors Saab Eskilstuna EMK 15 4 7 4V
30 Patric Björling Saab Katrineholms MK 15 3 5 7
23 Sebastian Ottosson Saab Skepptuna MK 12 4 4 4
12 Joakim Holmberg Volvo Eskilstuna MK 16 7 4 5
3 Kristian Vainikainen Toyota Eskilstuna MK Team Smèdäck AB 17 5 7 5
5 Mikael Karlsson Volvo Gnesta MK TEAM APELSIN 16 4 5 7
3
A
19 Jesper Granfors Saab Eskilstuna MK 19 7 7 5
32 Kristofer Nord Volkswagen Gnesta MK 19 5 7 7
17 Robin Tenselius Saab Linköpings MS 17 3 7 7
22 Terje Pedersen Saab Kolsva MK 21 7 7 7
29 Andreas Rönnlöf Saab Skepptuna MK Fisknäbbens Bil & Maskin 18 7 7 4
3 Kristian Vainikainen Toyota Eskilstuna MK Team Smèdäck AB 17 5 7 5

Omgång:3

27
21 Patrik Åkerlind Volvo Flen MS 5 2 3 0B
37 Mikael Andersson Saab Kolsva MS 12 5V 0B 7
31 Fredric Lindström Volvo Finspångs MS 3 0S 3 0EB
13 Elin Ullervik Ford Strängnäs AMS 11 3 3 5
18 Tobias Alsing Opel MSK Hammaren 0 0B 0EB 0B
39 Tobias Karlsson Volvo Gnesta MK TEAM APELSIN 4 0B 0B 4
28
17 Robin Tenselius Saab Linköpings MS 17 3 7 7
23 Sebastian Ottosson Saab Skepptuna MK 12 4 4 4
41 Robin Norling Saab SMK Nyköping 11 5 3 3
9 Andreas Norberg Volvo Flens MS 7 4 3 0S
14 Victor Ullervik Volkswagen Eskilstuna MK 2 2 0B 0EB
42 Jimmy Cederberg Saab Västerås MS 9 0B 4 5
29
20 Jan-Erik Rydell Volvo Finspångs MS 12 5 5 2
30 Patric Björling Saab Katrineholms MK 15 3 5 7
12 Joakim Holmberg Volvo Eskilstuna MK 16 7 4 5
24 Robert Andersson Volvo Örebro Racing Club White stripes racing team 9 1T 5 3
33 Mikael Johansson Volvo SMK Arboga 10 5 5 0B
28 Marcus Åhman Volvo MK Ran Askersund 11 4V 3V 4
30
8 Natalie Granfors Saab Eskilstuna EMK 15 4 7 4V
36 Anders Norberg Saab Flens MS 8 3 5V 0B
16 Thomas Söderlund Saab MK Orion 15 7 5 3
5 Mikael Karlsson Volvo Gnesta MK TEAM APELSIN 16 4 5 7
34 Tomas Forslöv Saab Skepptuna MK 12 3 4 5
31
19 Jesper Granfors Saab Eskilstuna MK 19 7 7 5
32 Kristofer Nord Volkswagen Gnesta MK 19 5 7 7
25 Thomas Karlsson Saab Linköpings MS 7 3 4 0S
1 Niklas Nydén Volvo Kolsva MS 10 7 3 0EB
10 Jonas Sjöman Honda Flens MS 10 2 4 4
38 Emil Eklöf Saab SMK Vingåker Petterssons Service 0 0VB 0B 0B
32
11 Jacob Hillner Volvo Östernärkes RMC 14 7 4 3
22 Terje Pedersen Saab Kolsva MK 21 7 7 7
29 Andreas Rönnlöf Saab Skepptuna MK Fisknäbbens Bil & Maskin 18 7 7 4
3 Kristian Vainikainen Toyota Eskilstuna MK Team Smèdäck AB 17 5 7 5
27 Marcus Karlsson Volvo SMK Nyköping 6 2 2 2

Omgång:2

14
19 Jesper Granfors Saab Eskilstuna MK 19 7 7 5
23 Sebastian Ottosson Saab Skepptuna MK 12 4 4 4
24 Robert Andersson Volvo Örebro Racing Club White stripes racing team 9 1T 5 3
27 Marcus Karlsson Volvo SMK Nyköping 6 2 2 2
15 Rasmus Pettersson Volvo Flens MS 4 4 0B
31 Fredric Lindström Volvo Finspångs MS 3 0S 3 0EB
15
8 Natalie Granfors Saab Eskilstuna EMK 15 4 7 4V
20 Jan-Erik Rydell Volvo Finspångs MS 12 5 5 2
10 Jonas Sjöman Honda Flens MS 10 2 4 4
21 Patrik Åkerlind Volvo Flen MS 5 2 3 0B
7 Björn Tornell Saab SMK Vingåker 2 2 0EB
14 Victor Ullervik Volkswagen Eskilstuna MK 2 2 0B 0EB
16
17 Robin Tenselius Saab Linköpings MS 17 3 7 7
36 Anders Norberg Saab Flens MS 8 3 5V 0B
41 Robin Norling Saab SMK Nyköping 11 5 3 3
25 Thomas Karlsson Saab Linköpings MS 7 3 4 0S
18 Tobias Alsing Opel MSK Hammaren 0 0B 0EB 0B
17
32 Kristofer Nord Volkswagen Gnesta MK 19 5 7 7
11 Jacob Hillner Volvo Östernärkes RMC 14 7 4 3
30 Patric Björling Saab Katrineholms MK 15 3 5 7
9 Andreas Norberg Volvo Flens MS 7 4 3 0S
37 Mikael Andersson Saab Kolsva MS 12 5V 0B 7
40 Micke Karlsson Saab Hallsbergs MK White Stripes Racing Team 0 0B 0EB
18
3 Kristian Vainikainen Toyota Eskilstuna MK Team Smèdäck AB 17 5 7 5
33 Mikael Johansson Volvo SMK Arboga 10 5 5 0B
13 Elin Ullervik Ford Strängnäs AMS 11 3 3 5
34 Tomas Forslöv Saab Skepptuna MK 12 3 4 5
38 Emil Eklöf Saab SMK Vingåker Petterssons Service 0 0VB 0B 0B
19
12 Joakim Holmberg Volvo Eskilstuna MK 16 7 4 5
16 Thomas Söderlund Saab MK Orion 15 7 5 3
1 Niklas Nydén Volvo Kolsva MS 10 7 3 0EB
22 Terje Pedersen Saab Kolsva MK 21 7 7 7
2 Bo Gustafsson Volvo Björkviks MC 3 3 0EB
39 Tobias Karlsson Volvo Gnesta MK TEAM APELSIN 4 0B 0B 4
20
29 Andreas Rönnlöf Saab Skepptuna MK Fisknäbbens Bil & Maskin 18 7 7 4
35 Joel Bachmann Volvo Finspång,S MS 5 5V 0EB
5 Mikael Karlsson Volvo Gnesta MK TEAM APELSIN 16 4 5 7
26 Jimmy Kullander Audi Finspångs MS 4 4 0B
28 Marcus Åhman Volvo MK Ran Askersund 11 4V 3V 4
42 Jimmy Cederberg Saab Västerås MS 9 0B 4 5

Omgång:1

1
19 Jesper Granfors Saab Eskilstuna MK 19 7 7 5
10 Jonas Sjöman Honda Flens MS 10 2 4 4
33 Mikael Johansson Volvo SMK Arboga 10 5 5 0B
5 Mikael Karlsson Volvo Gnesta MK TEAM APELSIN 16 4 5 7
31 Fredric Lindström Volvo Finspångs MS 3 0S 3 0EB
2 Bo Gustafsson Volvo Björkviks MC 3 3 0EB
2
25 Thomas Karlsson Saab Linköpings MS 7 3 4 0S
12 Joakim Holmberg Volvo Eskilstuna MK 16 7 4 5
3 Kristian Vainikainen Toyota Eskilstuna MK Team Smèdäck AB 17 5 7 5
15 Rasmus Pettersson Volvo Flens MS 4 4 0B
42 Jimmy Cederberg Saab Västerås MS 9 0B 4 5
40 Micke Karlsson Saab Hallsbergs MK White Stripes Racing Team 0 0B 0EB
3
20 Jan-Erik Rydell Volvo Finspångs MS 12 5 5 2
9 Andreas Norberg Volvo Flens MS 7 4 3 0S
1 Niklas Nydén Volvo Kolsva MS 10 7 3 0EB
27 Marcus Karlsson Volvo SMK Nyköping 6 2 2 2
13 Elin Ullervik Ford Strängnäs AMS 11 3 3 5
4 Jörgen Bergström Saab SMK Vingåker 0 0S
4
30 Patric Björling Saab Katrineholms MK 15 3 5 7
41 Robin Norling Saab SMK Nyköping 11 5 3 3
16 Thomas Söderlund Saab MK Orion 15 7 5 3
21 Patrik Åkerlind Volvo Flen MS 5 2 3 0B
26 Jimmy Kullander Audi Finspångs MS 4 4 0B
38 Emil Eklöf Saab SMK Vingåker Petterssons Service 0 0VB 0B 0B
5
32 Kristofer Nord Volkswagen Gnesta MK 19 5 7 7
22 Terje Pedersen Saab Kolsva MK 21 7 7 7
28 Marcus Åhman Volvo MK Ran Askersund 11 4V 3V 4
34 Tomas Forslöv Saab Skepptuna MK 12 3 4 5
14 Victor Ullervik Volkswagen Eskilstuna MK 2 2 0B 0EB
18 Tobias Alsing Opel MSK Hammaren 0 0B 0EB 0B
6
8 Natalie Granfors Saab Eskilstuna EMK 15 4 7 4V
17 Robin Tenselius Saab Linköpings MS 17 3 7 7
29 Andreas Rönnlöf Saab Skepptuna MK Fisknäbbens Bil & Maskin 18 7 7 4
24 Robert Andersson Volvo Örebro Racing Club White stripes racing team 9 1T 5 3
37 Mikael Andersson Saab Kolsva MS 12 5V 0B 7
6 Erik Bleckur Saab Team Mikro BSK 2 2
7
11 Jacob Hillner Volvo Östernärkes RMC 14 7 4 3
36 Anders Norberg Saab Flens MS 8 3 5V 0B
23 Sebastian Ottosson Saab Skepptuna MK 12 4 4 4
35 Joel Bachmann Volvo Finspång,S MS 5 5V 0EB
7 Björn Tornell Saab SMK Vingåker 2 2 0EB
39 Tobias Karlsson Volvo Gnesta MK TEAM APELSIN 4 0B 0B 4

Omgång:Final

1
A
104 Casper Granfors Saab Eskilstuna MK Östmarks Bildemontering 21 7 7 7
107 Gustav Hartzell Saab Norrköpings MK RH Autorikt AB 21 7V 7 7
101 Lucas Carlsson Opel SMK Nyköping Hot Rod Hill Racing 19 7 7 5
106 Ebba Karlsson Saab Hallsbergs MK White Stripes Racing Team 13 5 4 4V
108 Lukas Thor Ford Östernärkes RMC John Ekströms Bygg AB, Örebro 15 5 5 5
112 Carl Eriksson Toyota Strängnäs AMS 17 5 5 7

Omgång:3

33
108 Lukas Thor Ford Östernärkes RMC John Ekströms Bygg AB, Örebro 15 5 5 5
112 Carl Eriksson Toyota Strängnäs AMS 17 5 5 7
114 Dennis Nydén Volvo Kolsva MS 12 4 4 4
102 Madicken Swärd Toyota Kmk Katrineholms Motorklubb madicken Swärd 9 3 4 2
111 Leo Bergqvist Opel Hallsbergs MK 9 3 3 3
34
104 Casper Granfors Saab Eskilstuna MK Östmarks Bildemontering 21 7 7 7
110 Hampus Åkerlind Volvo Flens MS 12 4V 3 5
109 Jonatan Sjöstedt Volvo SMK Vingåker 8 2 3 3
103 Linnea Bleckur Saab Team Mikro BSK 2 0B 0EB 2
105 Lukas Mattson Saab Skepptuna MK 9 0S 5 4
35
107 Gustav Hartzell Saab Norrköpings MK RH Autorikt AB 21 7V 7 7
101 Lucas Carlsson Opel SMK Nyköping Hot Rod Hill Racing 19 7 7 5
106 Ebba Karlsson Saab Hallsbergs MK White Stripes Racing Team 13 5 4 4V
113 Anton Wallberg Saab MK Kopparberg 4 4 0S 0B

Omgång:2

21
101 Lucas Carlsson Opel SMK Nyköping Hot Rod Hill Racing 19 7 7 5
102 Madicken Swärd Toyota Kmk Katrineholms Motorklubb madicken Swärd 9 3 4 2
111 Leo Bergqvist Opel Hallsbergs MK 9 3 3 3
105 Lukas Mattson Saab Skepptuna MK 9 0S 5 4
22
107 Gustav Hartzell Saab Norrköpings MK RH Autorikt AB 21 7V 7 7
108 Lukas Thor Ford Östernärkes RMC John Ekströms Bygg AB, Örebro 15 5 5 5
114 Dennis Nydén Volvo Kolsva MS 12 4 4 4
109 Jonatan Sjöstedt Volvo SMK Vingåker 8 2 3 3
103 Linnea Bleckur Saab Team Mikro BSK 2 0B 0EB 2
23
104 Casper Granfors Saab Eskilstuna MK Östmarks Bildemontering 21 7 7 7
106 Ebba Karlsson Saab Hallsbergs MK White Stripes Racing Team 13 5 4 4V
112 Carl Eriksson Toyota Strängnäs AMS 17 5 5 7
110 Hampus Åkerlind Volvo Flens MS 12 4V 3 5
113 Anton Wallberg Saab MK Kopparberg 4 4 0S 0B

Omgång:1

8
107 Gustav Hartzell Saab Norrköpings MK RH Autorikt AB 21 7V 7 7
112 Carl Eriksson Toyota Strängnäs AMS 17 5 5 7
114 Dennis Nydén Volvo Kolsva MS 12 4 4 4
105 Lukas Mattson Saab Skepptuna MK 9 0S 5 4
9
104 Casper Granfors Saab Eskilstuna MK Östmarks Bildemontering 21 7 7 7
108 Lukas Thor Ford Östernärkes RMC John Ekströms Bygg AB, Örebro 15 5 5 5
113 Anton Wallberg Saab MK Kopparberg 4 4 0S 0B
102 Madicken Swärd Toyota Kmk Katrineholms Motorklubb madicken Swärd 9 3 4 2
109 Jonatan Sjöstedt Volvo SMK Vingåker 8 2 3 3
10
101 Lucas Carlsson Opel SMK Nyköping Hot Rod Hill Racing 19 7 7 5
106 Ebba Karlsson Saab Hallsbergs MK White Stripes Racing Team 13 5 4 4V
110 Hampus Åkerlind Volvo Flens MS 12 4V 3 5
111 Leo Bergqvist Opel Hallsbergs MK 9 3 3 3
103 Linnea Bleckur Saab Team Mikro BSK 2 0B 0EB 2

Omgång:Final

1
B
215 Sara Ordell Saab MK Orion Fisknäbbens Bil & Maskin 13 5 5 3
203 Sofie Söder Saab Östernärkes RMC Ekströms bygg örebro 13 4 5 4
214 Erkki Tarpila Volkswagen Ljungsbro MK 10 4 3 3
207 Jarmo Karjalainen Saab SMK Karlskoga 9 3 3 3
217 Jenny Lundh Volkswagen Gnesta MK 9 2 3 4
216 Henning Baeckström Saab Team Mikro BSK 9 0EB 4 5
2
A
210 Isabell Söderlund Saab SMK Vingåker 21 7 7 7
212 Lasse Eriksson Volvo Hallsbergs MK 19 7 5V 7
201 Sonny Karlsson Volvo MSK Hammaren 17 5 7 5
205 Bosse Loberg Saab SMK Örebro 13 4 4 5
206 Julia Mejermo Opel SMK Nyköping Hot Rod Hill Racing 14 3 7 4
216 Henning Baeckström Saab Team Mikro BSK 9 0EB 4 5

Omgång:3

36
212 Lasse Eriksson Volvo Hallsbergs MK 19 7 5V 7
218 Nadia Berntsson Volvo Linköpings MS 8 7 1 0EB
201 Sonny Karlsson Volvo MSK Hammaren 17 5 7 5
215 Sara Ordell Saab MK Orion Fisknäbbens Bil & Maskin 13 5 5 3
203 Sofie Söder Saab Östernärkes RMC Ekströms bygg örebro 13 4 5 4
204 Per Ström Opel MSK Hammaren 5 3 0J 2
37
210 Isabell Söderlund Saab SMK Vingåker 21 7 7 7
205 Bosse Loberg Saab SMK Örebro 13 4 4 5
207 Jarmo Karjalainen Saab SMK Karlskoga 9 3 3 3
211 Jonna Olsson Saab SMK Vingåker MaxSport Sweden 6 2 4 0EB
217 Jenny Lundh Volkswagen Gnesta MK 9 2 3 4
202 Malvina Langetoft Opel Katrineholms MK 3 1 2 0EB
38
214 Erkki Tarpila Volkswagen Ljungsbro MK 10 4 3 3
206 Julia Mejermo Opel SMK Nyköping Hot Rod Hill Racing 14 3 7 4
216 Henning Baeckström Saab Team Mikro BSK 9 0EB 4 5
213 Maja Fritz Volvo Östernärkes RMC Nowén Motorsport 7 0S 0S 7

Omgång:2

24
210 Isabell Söderlund Saab SMK Vingåker 21 7 7 7
212 Lasse Eriksson Volvo Hallsbergs MK 19 7 5V 7
218 Nadia Berntsson Volvo Linköpings MS 8 7 1 0EB
205 Bosse Loberg Saab SMK Örebro 13 4 4 5
214 Erkki Tarpila Volkswagen Ljungsbro MK 10 4 3 3
202 Malvina Langetoft Opel Katrineholms MK 3 1 2 0EB
25
201 Sonny Karlsson Volvo MSK Hammaren 17 5 7 5
208 Maria Johansson Volvo SMK Arboga 5 5 0EB
215 Sara Ordell Saab MK Orion Fisknäbbens Bil & Maskin 13 5 5 3
211 Jonna Olsson Saab SMK Vingåker MaxSport Sweden 6 2 4 0EB
217 Jenny Lundh Volkswagen Gnesta MK 9 2 3 4
213 Maja Fritz Volvo Östernärkes RMC Nowén Motorsport 7 0S 0S 7
26
203 Sofie Söder Saab Östernärkes RMC Ekströms bygg örebro 13 4 5 4
204 Per Ström Opel MSK Hammaren 5 3 0J 2
206 Julia Mejermo Opel SMK Nyköping Hot Rod Hill Racing 14 3 7 4
207 Jarmo Karjalainen Saab SMK Karlskoga 9 3 3 3
209 Erica Eklöf Saab SMK Vingåker Petterssons Service 3 2 1
216 Henning Baeckström Saab Team Mikro BSK 9 0EB 4 5

Omgång:1

11
212 Lasse Eriksson Volvo Hallsbergs MK 19 7 5V 7
201 Sonny Karlsson Volvo MSK Hammaren 17 5 7 5
205 Bosse Loberg Saab SMK Örebro 13 4 4 5
206 Julia Mejermo Opel SMK Nyköping Hot Rod Hill Racing 14 3 7 4
209 Erica Eklöf Saab SMK Vingåker Petterssons Service 3 2 1
213 Maja Fritz Volvo Östernärkes RMC Nowén Motorsport 7 0S 0S 7
12
218 Nadia Berntsson Volvo Linköpings MS 8 7 1 0EB
208 Maria Johansson Volvo SMK Arboga 5 5 0EB
214 Erkki Tarpila Volkswagen Ljungsbro MK 10 4 3 3
204 Per Ström Opel MSK Hammaren 5 3 0J 2
211 Jonna Olsson Saab SMK Vingåker MaxSport Sweden 6 2 4 0EB
216 Henning Baeckström Saab Team Mikro BSK 9 0EB 4 5
13
210 Isabell Söderlund Saab SMK Vingåker 21 7 7 7
215 Sara Ordell Saab MK Orion Fisknäbbens Bil & Maskin 13 5 5 3
203 Sofie Söder Saab Östernärkes RMC Ekströms bygg örebro 13 4 5 4
207 Jarmo Karjalainen Saab SMK Karlskoga 9 3 3 3
217 Jenny Lundh Volkswagen Gnesta MK 9 2 3 4
202 Malvina Langetoft Opel Katrineholms MK 3 1 2 0EB