SpeakerHjelms Sverigeresa 2021 (Eskilstuna MK)

Heatindelningar

Heatindelningarna vi visar här kan innehålla fel, det är därför mycket viktigt att du som är förare kontrollerar heatindelningen som sitter uppe på anslagstavlan.

Vid fel och brister kontakta oss gärna på info@resultattavlan.se Vi kommer inte hinna fixa något till den pågående tävlingen men förhoppningsvis till nästa tävling.


Omgång:Final

1
None
11 Jerry Uppa Opel Eskilstuna MK 0 0B 0S
13 Tobias Alsing Opel MSK Hammaren 7 4 3
17 Annika Isaksson Saab Hofors MK 6 4V 2
33 Emma Welin Saab Rasbo MK 4 2V 2T
43 Niklas Lundh Volkswagen Gnesta MK 7 2 5
2
None
6 Anders Avelin Opel MSK Hammaren 7 3 4
12 Fredrik Hedlund Opel Västerås MS 7 5 2V
22 Jonatan Sjöstedt Mitsubishi SMK Vingåker 6 3 3
23 Jörgen Bergström Saab SMK Vingåker 4 4 0EB
36 Louise Malmström Saab Eskilstuna MK 3 1 2
3
None
4 Jesper Lundqvist Volkswagen Västerås MS 6 5 1
18 Joel Karlsson Opel MK Orion 5 0B 5
42 Kevin Mattsson Opel Östernärkes RMC 2 2 0EB
46 Rasmus Ny Opel Gnesta MK 7 2 5
49 Tommy Granat Saab Degerfors RC 7 3 4
4
None
28 Kjell Svensson Volvo Flens MS Team palm 4 2 2
37 Per Ström Opel MSK Hammaren 7 3 4
45 Niclas Gustavsson Opel Hamre MK 2 0B 2
52 Joakim Holmberg Volvo Strängnäs AMS 6 4 2
56 Lucas Vahlberg Saab Eskilstuna MK 8 5 3
5
None
16 Zackarias Granat Saab Degerfors RC 6 3 3
34 Madicken Swärdh Toyota Katrineholms MK 7 2 5
35 Johan Karlsson Saab Skillingaryds MK 6 1 5
50 Alexander Welin Volvo Östhammars MK 4 4 0B
51 Johan Morin Saab Västerås MS 4 2 2
6
None
10 Andreas Christiansson Opel Kolsva MS 7 4 3
20 Andreas Mattsson Opel Östernärkes RMC 8 7 1
47 Hanna Zander Volvo Hällefors MK 6 3 3
57 Kristofer Elsinen Saab Gnesta MK 4 1 3
58 Jonna Hellberg Saab Grangärde RRC 0 0B
7
F
4 Jesper Lundqvist Volkswagen Västerås MS 6 5 1
13 Tobias Alsing Opel MSK Hammaren 7 4 3
23 Jörgen Bergström Saab SMK Vingåker 4 4 0EB
35 Johan Karlsson Saab Skillingaryds MK 6 1 5
47 Hanna Zander Volvo Hällefors MK 6 3 3
56 Lucas Vahlberg Saab Eskilstuna MK 8 5 3
9
E
7 Victor Ullervik Saab Strängnäs AMS 8 5 3
24 Filip Andersson Opel Kolsva MS Svensk rörtryckning ab 8 4 4
27 Ludwig Eklöf Opel Eskilstuna MK 9 5 4
29 Ola Andersson Volvo Siljan BRK 8 4 4
35 Johan Karlsson Saab Skillingaryds MK 6 1 5
56 Lucas Vahlberg Saab Eskilstuna MK 8 5 3
11
D
9 Per Isaksson Opel SMK Sala 10 5 5
29 Ola Andersson Volvo Siljan BRK 8 4 4
38 Sofie Eriksson Saab MK Speed 10 3 7
53 Thomas Lindell Saab Östernärkes RMC 10 3 7
55 Mattias Dahlberg Volvo Skepptuna MK 10 5 5
56 Lucas Vahlberg Saab Eskilstuna MK 8 5 3
13
C
5 Casper Granfors Saab Kolsva MS Östmarks 11 7 4
9 Per Isaksson Opel SMK Sala 10 5 5
21 Mikael Öberg Opel Fagersta MK 10 3 7
25 Pontus Ny Opel Gnesta MK 11 7 4
41 Tony Lindstens Volvo Borlänge MK 11 7 4V
56 Lucas Vahlberg Saab Eskilstuna MK 8 5 3
16
B
2 Jimmy Cederberg Saab Västerås MS 11 4 7
5 Casper Granfors Saab Kolsva MS Östmarks 11 7 4
14 Rickard Andersson Opel Eskilstuna MK 12 7V 5
15 Jonatan Jansson Opel Kolsva MS 12 7 5
25 Pontus Ny Opel Gnesta MK 11 7 4
26 Gustaf Ullervik Opel Strängnäs AMS 12 5 7
19
A
1 Pelle Wilén Saab Strängnäs AMS 14 7 7
2 Jimmy Cederberg Saab Västerås MS 11 4 7
3 Jimmy Kullander Toyota Finspångs MS 12 5 7
5 Casper Granfors Saab Kolsva MS Östmarks 11 7 4
30 Albin Hysing Opel SMK Dala 14 7 7
32 Carl Eriksson Volvo Strängnäs AMS 14 7 7

Omgång:2

1
22 Jonatan Sjöstedt Mitsubishi SMK Vingåker 6 3 3
26 Gustaf Ullervik Opel Strängnäs AMS 12 5 7
33 Emma Welin Saab Rasbo MK 4 2V 2T
37 Per Ström Opel MSK Hammaren 7 3 4
43 Niklas Lundh Volkswagen Gnesta MK 7 2 5
2
5 Casper Granfors Saab Kolsva MS Östmarks 11 7 4
13 Tobias Alsing Opel MSK Hammaren 7 4 3
18 Joel Karlsson Opel MK Orion 5 0B 5
30 Albin Hysing Opel SMK Dala 14 7 7
36 Louise Malmström Saab Eskilstuna MK 3 1 2
3
11 Jerry Uppa Opel Eskilstuna MK 0 0B 0S
25 Pontus Ny Opel Gnesta MK 11 7 4
34 Madicken Swärdh Toyota Katrineholms MK 7 2 5
38 Sofie Eriksson Saab MK Speed 10 3 7
42 Kevin Mattsson Opel Östernärkes RMC 2 2 0EB
4
4 Jesper Lundqvist Volkswagen Västerås MS 6 5 1
14 Rickard Andersson Opel Eskilstuna MK 12 7V 5
21 Mikael Öberg Opel Fagersta MK 10 3 7
24 Filip Andersson Opel Kolsva MS Svensk rörtryckning ab 8 4 4
45 Niclas Gustavsson Opel Hamre MK 2 0B 2
56 Lucas Vahlberg Saab Eskilstuna MK 8 5 3
5
3 Jimmy Kullander Toyota Finspångs MS 12 5 7
7 Victor Ullervik Saab Strängnäs AMS 8 5 3
23 Jörgen Bergström Saab SMK Vingåker 4 4 0EB
29 Ola Andersson Volvo Siljan BRK 8 4 4
35 Johan Karlsson Saab Skillingaryds MK 6 1 5
51 Johan Morin Saab Västerås MS 4 2 2
6
2 Jimmy Cederberg Saab Västerås MS 11 4 7
15 Jonatan Jansson Opel Kolsva MS 12 7 5
47 Hanna Zander Volvo Hällefors MK 6 3 3
49 Tommy Granat Saab Degerfors RC 7 3 4
50 Alexander Welin Volvo Östhammars MK 4 4 0B
52 Joakim Holmberg Volvo Strängnäs AMS 6 4 2
7
1 Pelle Wilén Saab Strängnäs AMS 14 7 7
9 Per Isaksson Opel SMK Sala 10 5 5
16 Zackarias Granat Saab Degerfors RC 6 3 3
17 Annika Isaksson Saab Hofors MK 6 4V 2
20 Andreas Mattsson Opel Östernärkes RMC 8 7 1
41 Tony Lindstens Volvo Borlänge MK 11 7 4V
8
10 Andreas Christiansson Opel Kolsva MS 7 4 3
27 Ludwig Eklöf Opel Eskilstuna MK 9 5 4
28 Kjell Svensson Volvo Flens MS Team palm 4 2 2
32 Carl Eriksson Volvo Strängnäs AMS 14 7 7
55 Mattias Dahlberg Volvo Skepptuna MK 10 5 5
9
6 Anders Avelin Opel MSK Hammaren 7 3 4
12 Fredrik Hedlund Opel Västerås MS 7 5 2V
46 Rasmus Ny Opel Gnesta MK 7 2 5
53 Thomas Lindell Saab Östernärkes RMC 10 3 7
57 Kristofer Elsinen Saab Gnesta MK 4 1 3

Omgång:1

1
9 Per Isaksson Opel SMK Sala 10 5 5
32 Carl Eriksson Volvo Strängnäs AMS 14 7 7
37 Per Ström Opel MSK Hammaren 7 3 4
42 Kevin Mattsson Opel Östernärkes RMC 2 2 0EB
50 Alexander Welin Volvo Östhammars MK 4 4 0B
2
4 Jesper Lundqvist Volkswagen Västerås MS 6 5 1
28 Kjell Svensson Volvo Flens MS Team palm 4 2 2
29 Ola Andersson Volvo Siljan BRK 8 4 4
36 Louise Malmström Saab Eskilstuna MK 3 1 2
41 Tony Lindstens Volvo Borlänge MK 11 7 4V
49 Tommy Granat Saab Degerfors RC 7 3 4
3
22 Jonatan Sjöstedt Mitsubishi SMK Vingåker 6 3 3
24 Filip Andersson Opel Kolsva MS Svensk rörtryckning ab 8 4 4
27 Ludwig Eklöf Opel Eskilstuna MK 9 5 4
30 Albin Hysing Opel SMK Dala 14 7 7
34 Madicken Swärdh Toyota Katrineholms MK 7 2 5
4
12 Fredrik Hedlund Opel Västerås MS 7 5 2V
15 Jonatan Jansson Opel Kolsva MS 12 7 5
16 Zackarias Granat Saab Degerfors RC 6 3 3
23 Jörgen Bergström Saab SMK Vingåker 4 4 0EB
43 Niklas Lundh Volkswagen Gnesta MK 7 2 5
45 Niclas Gustavsson Opel Hamre MK 2 0B 2
5
1 Pelle Wilén Saab Strängnäs AMS 14 7 7
2 Jimmy Cederberg Saab Västerås MS 11 4 7
3 Jimmy Kullander Toyota Finspångs MS 12 5 7
11 Jerry Uppa Opel Eskilstuna MK 0 0B 0S
21 Mikael Öberg Opel Fagersta MK 10 3 7
46 Rasmus Ny Opel Gnesta MK 7 2 5
6
5 Casper Granfors Saab Kolsva MS Östmarks 11 7 4
38 Sofie Eriksson Saab MK Speed 10 3 7
51 Johan Morin Saab Västerås MS 4 2 2
52 Joakim Holmberg Volvo Strängnäs AMS 6 4 2
55 Mattias Dahlberg Volvo Skepptuna MK 10 5 5
57 Kristofer Elsinen Saab Gnesta MK 4 1 3
7
13 Tobias Alsing Opel MSK Hammaren 7 4 3
25 Pontus Ny Opel Gnesta MK 11 7 4
33 Emma Welin Saab Rasbo MK 4 2V 2T
35 Johan Karlsson Saab Skillingaryds MK 6 1 5
53 Thomas Lindell Saab Östernärkes RMC 10 3 7
56 Lucas Vahlberg Saab Eskilstuna MK 8 5 3
8
7 Victor Ullervik Saab Strängnäs AMS 8 5 3
14 Rickard Andersson Opel Eskilstuna MK 12 7V 5
17 Annika Isaksson Saab Hofors MK 6 4V 2
18 Joel Karlsson Opel MK Orion 5 0B 5
47 Hanna Zander Volvo Hällefors MK 6 3 3
9
6 Anders Avelin Opel MSK Hammaren 7 3 4
10 Andreas Christiansson Opel Kolsva MS 7 4 3
20 Andreas Mattsson Opel Östernärkes RMC 8 7 1
26 Gustaf Ullervik Opel Strängnäs AMS 12 5 7
58 Jonna Hellberg Saab Grangärde RRC 0 0B

Omgång:Final

8
E
101 Tobias Karlsson Volvo Gnesta MK TEAM APELSIN 2 1 1
105 Jörgen Grabmüller Volvo Västerås MS 4 2 2
108 Sofia Svärd Volvo Skepptuna MK TEAM APELSIN 4 1 3
109 Gabriel Parkatti Volvo Kolsva MS 1 0B 1
110 Tony Parkatti Volvo Kolsva MS 3 3 0S
122 Pontus Åkerlind Volvo Flens MS 3 1 2
10
D
107 Rasmus Pettersson Volvo Flens MS 6 2 4
108 Sofia Svärd Volvo Skepptuna MK TEAM APELSIN 4 1 3
116 Micke Heed Volvo Sunnansjö MK Team rävvålaräjsing 5 2 3
122 Pontus Åkerlind Volvo Flens MS 3 1 2
124 Patrik Åkerlind Volvo Flens MS 6 4 2
154 Oskar Andersson Volvo Flens MS 6 3 3
12
C
104 Jens Nilsson Volvo Säffle MC Team rävvålaräjsing 9 5 4
107 Rasmus Pettersson Volvo Flens MS 6 2 4
111 Joakim Skilberg Volvo MK Speed Benny k:s Alltjänst AB 8 4 4
119 Mikael Karlsson Volvo Gnesta MK TEAM APELSIN 7 0S 7
120 Linus Pettersson Volvo Flens MS 8 5 3
122 Pontus Åkerlind Volvo Flens MS 3 1 2
15
B
107 Rasmus Pettersson Volvo Flens MS 6 2 4
112 Martin Karlsson Volvo Åtvidabergs MK TEAM APELSIN 11 7 4
118 Benny Karlsson Volvo MK Speed Benny K:s Alltjänst AB 11 4 7
119 Mikael Karlsson Volvo Gnesta MK TEAM APELSIN 7 0S 7
121 Magnus Berg Volvo Eskilstuna MK 9 4 5
123 Magnus Wengelin Volvo Sunnansjö MK Team Rävvåla Räjsing 10 5 5
18
A
103 Sonny Karlsson Volvo MSK Hammaren 12 7 5
113 Kalle Karlsson Volvo Eskilstuna MK 12 7 5
117 Dennis Fryksäter Volvo MK Speed 12 5 7
118 Benny Karlsson Volvo MK Speed Benny K:s Alltjänst AB 11 4 7
121 Magnus Berg Volvo Eskilstuna MK 9 4 5
144 Tobias Svärd VW MK Orion 14 7 7

Omgång:2

10
104 Jens Nilsson Volvo Säffle MC Team rävvålaräjsing 9 5 4
105 Jörgen Grabmüller Volvo Västerås MS 4 2 2
109 Gabriel Parkatti Volvo Kolsva MS 1 0B 1
113 Kalle Karlsson Volvo Eskilstuna MK 12 7 5
118 Benny Karlsson Volvo MK Speed Benny K:s Alltjänst AB 11 4 7
120 Linus Pettersson Volvo Flens MS 8 5 3
11
112 Martin Karlsson Volvo Åtvidabergs MK TEAM APELSIN 11 7 4
114 Jonas Larsson Volkswagen SMK Nyköping 0 0B 0EB
116 Micke Heed Volvo Sunnansjö MK Team rävvålaräjsing 5 2 3
121 Magnus Berg Volvo Eskilstuna MK 9 4 5
124 Patrik Åkerlind Volvo Flens MS 6 4 2
144 Tobias Svärd VW MK Orion 14 7 7
12
102 Vesa Ollila Toyota Bohus RC 3 3 0EB
107 Rasmus Pettersson Volvo Flens MS 6 2 4
108 Sofia Svärd Volvo Skepptuna MK TEAM APELSIN 4 1 3
110 Tony Parkatti Volvo Kolsva MS 3 3 0S
117 Dennis Fryksäter Volvo MK Speed 12 5 7
123 Magnus Wengelin Volvo Sunnansjö MK Team Rävvåla Räjsing 10 5 5
13
101 Tobias Karlsson Volvo Gnesta MK TEAM APELSIN 2 1 1
103 Sonny Karlsson Volvo MSK Hammaren 12 7 5
111 Joakim Skilberg Volvo MK Speed Benny k:s Alltjänst AB 8 4 4
119 Mikael Karlsson Volvo Gnesta MK TEAM APELSIN 7 0S 7
122 Pontus Åkerlind Volvo Flens MS 3 1 2
154 Oskar Andersson Volvo Flens MS 6 3 3

Omgång:1

10
102 Vesa Ollila Toyota Bohus RC 3 3 0EB
104 Jens Nilsson Volvo Säffle MC Team rävvålaräjsing 9 5 4
105 Jörgen Grabmüller Volvo Västerås MS 4 2 2
111 Joakim Skilberg Volvo MK Speed Benny k:s Alltjänst AB 8 4 4
112 Martin Karlsson Volvo Åtvidabergs MK TEAM APELSIN 11 7 4
122 Pontus Åkerlind Volvo Flens MS 3 1 2
11
109 Gabriel Parkatti Volvo Kolsva MS 1 0B 1
113 Kalle Karlsson Volvo Eskilstuna MK 12 7 5
114 Jonas Larsson Volkswagen SMK Nyköping 0 0B 0EB
117 Dennis Fryksäter Volvo MK Speed 12 5 7
119 Mikael Karlsson Volvo Gnesta MK TEAM APELSIN 7 0S 7
124 Patrik Åkerlind Volvo Flens MS 6 4 2
12
101 Tobias Karlsson Volvo Gnesta MK TEAM APELSIN 2 1 1
107 Rasmus Pettersson Volvo Flens MS 6 2 4
110 Tony Parkatti Volvo Kolsva MS 3 3 0S
118 Benny Karlsson Volvo MK Speed Benny K:s Alltjänst AB 11 4 7
123 Magnus Wengelin Volvo Sunnansjö MK Team Rävvåla Räjsing 10 5 5
144 Tobias Svärd VW MK Orion 14 7 7
13
103 Sonny Karlsson Volvo MSK Hammaren 12 7 5
108 Sofia Svärd Volvo Skepptuna MK TEAM APELSIN 4 1 3
116 Micke Heed Volvo Sunnansjö MK Team rävvålaräjsing 5 2 3
120 Linus Pettersson Volvo Flens MS 8 5 3
121 Magnus Berg Volvo Eskilstuna MK 9 4 5
154 Oskar Andersson Volvo Flens MS 6 3 3

Omgång:Final

14
B
203 Theodor Christiansson Opel Kolsva MS 3 0B 3
205 Eddie Lund Volvo Säffle MC 8 4 4
207 Hampus Åkerlind Volvo Flens MS 0 0B 0B
208 Erik Jöngren Saab Skepptuna MK 8 3 5
17
A
201 Joel Björkman Volvo Flens MS 9 5 4
202 Aaron Blomkvist Saab Hofors MK 14 7 7
203 Theodor Christiansson Opel Kolsva MS 3 0B 3
204 Tom Lindell Saab Östernärkes RMC 12 5 7
206 Albin Leandersson Saab Kolsva MS 12 7 5
208 Erik Jöngren Saab Skepptuna MK 8 3 5

Omgång:2

14
201 Joel Björkman Volvo Flens MS 9 5 4
202 Aaron Blomkvist Saab Hofors MK 14 7 7
206 Albin Leandersson Saab Kolsva MS 12 7 5
207 Hampus Åkerlind Volvo Flens MS 0 0B 0B
15
203 Theodor Christiansson Opel Kolsva MS 3 0B 3
204 Tom Lindell Saab Östernärkes RMC 12 5 7
205 Eddie Lund Volvo Säffle MC 8 4 4
208 Erik Jöngren Saab Skepptuna MK 8 3 5

Omgång:1

14
201 Joel Björkman Volvo Flens MS 9 5 4
205 Eddie Lund Volvo Säffle MC 8 4 4
206 Albin Leandersson Saab Kolsva MS 12 7 5
208 Erik Jöngren Saab Skepptuna MK 8 3 5
15
202 Aaron Blomkvist Saab Hofors MK 14 7 7
203 Theodor Christiansson Opel Kolsva MS 3 0B 3
204 Tom Lindell Saab Östernärkes RMC 12 5 7
207 Hampus Åkerlind Volvo Flens MS 0 0B 0B