Kvällstävling (SMK Vingåker)

Heatindelningar

Heatindelningarna vi visar här kan innehålla fel, det är därför mycket viktigt att du som är förare kontrollerar heatindelningen som sitter uppe på anslagstavlan.

Omgång:Final

1
C
30 Ronnie Bergkvist Saab Vara MK 12 0S 7 5
20 Frank Jacobsson Saab Vara MK 12 4 5 3
29 Olle Mårtensson Saab SMK Örebro Custom Racing AB 12 5 5 2
27 Ebba Karlsson Saab Hallsbergs MK White Stripes Racing Team 12 3 5 4
18 Maja Fritz Volvo Östernärkes RMC 13 5V 4 4
12 Jimmy Hellström Opel Strängnäs AMS 12 7 5
2
B
33 Jens Selander Saab SMK Arboga 15 4 4 7
14 Dennis Kallin Saab Sunnansjö 16 4 7 5
30 Ronnie Bergkvist Saab Vara MK 12 0S 7 5
3 Jonas Klahr Volkswagen Mora MK 14 7 7 0B
6 Ida Holmberg Mitsubishi Östernärkes RMC 15 7 4 4
13 Victoria Björklund Volvo Fjugesta MS 13 2 7 4
3
A
2 Daniel Samuelsson Opel MK Team Westom Opus bilprovning 19 7 5 7
10 Kristofer Nord Volkswagen Gnesta MK 19 7 7 5
35 Filip Edstein Volvo Strängnäs AMS 17 5 5 7
9 Pontus Sandström Saab Mk Orion Franzenz åkeri i Västerås 17 5 5 7
33 Jens Selander Saab SMK Arboga 15 4 4 7
7 Kristian Vainikainen Opel Eskilstuna MK 17 7 7 3

Omgång:3

1
2 Daniel Samuelsson Opel MK Team Westom Opus bilprovning 19 7 5 7
7 Kristian Vainikainen Opel Eskilstuna MK 17 7 7 3
14 Dennis Kallin Saab Sunnansjö 16 4 7 5
18 Maja Fritz Volvo Östernärkes RMC 13 5V 4 4
34 Valdemar Nord Volvo Gnesta MK 9 0B 7 2
38 Henke Palm Opel Ilsbo MK Team Palm 3 0B 3 0B
2
30 Ronnie Bergkvist Saab Vara MK 12 0S 7 5
27 Ebba Karlsson Saab Hallsbergs MK White Stripes Racing Team 12 3 5 4
17 Carl Eriksson Mazda Strängnäs AMS 10 3 0B 7
23 Jennifer Brangenfeldt Volkswagen MK Ramunder 6 3 3 0EB
37 Lars-Göran Fritz Saab Östernärkes Radio Motor Clubb 5 0B 2 3
40 Jonatan Sjöstedt Saab SMK Vingåker 4 2 0B 2
3
10 Kristofer Nord Volkswagen Gnesta MK 19 7 7 5
9 Pontus Sandström Saab Mk Orion Franzenz åkeri i Västerås 17 5 5 7
3 Jonas Klahr Volkswagen Mora MK 14 7 7 0B
32 Sonny Karlsson Volvo MSK Hammaren 9 2 3 4
11 Emma Ny Saab Gnesta MK 8 3 2 3
5
33 Jens Selander Saab SMK Arboga 15 4 4 7
13 Victoria Björklund Volvo Fjugesta MS 13 2 7 4
20 Frank Jacobsson Saab Vara MK 12 4 5 3
8 Andreas Rönnlöf Saab Skepptuna MK Fisknäbbens Bil & Maskin 10 5 0S 5
4 Jacob Hillner Saab Östernärkes RMC 10 4 4 2
31 Patrik Pettersson Saab Ydre MK 3 0S 3 0B
6
35 Filip Edstein Volvo Strängnäs AMS 17 5 5 7
6 Ida Holmberg Mitsubishi Östernärkes RMC 15 7 4 4
29 Olle Mårtensson Saab SMK Örebro Custom Racing AB 12 5 5 2
39 Anna Antonsson Volvo Årjängs motorklubb 10 1 4 5
19 Julia Mejermo Opel SMK Nyköping Hot Rod Hill Racing 9 2 4 3
25 Pontus Ny Opel Gnesta MK 8 7 1 0B

Omgång:2

1
13 Victoria Björklund Volvo Fjugesta MS 13 2 7 4
20 Frank Jacobsson Saab Vara MK 12 4 5 3
19 Julia Mejermo Opel SMK Nyköping Hot Rod Hill Racing 9 2 4 3
11 Emma Ny Saab Gnesta MK 8 3 2 3
23 Jennifer Brangenfeldt Volkswagen MK Ramunder 6 3 3 0EB
2
12 Jimmy Hellström Opel Strängnäs AMS 12 7 5
8 Andreas Rönnlöf Saab Skepptuna MK Fisknäbbens Bil & Maskin 10 5 0S 5
34 Valdemar Nord Volvo Gnesta MK 9 0B 7 2
21 Jesper Granfors Saab Eskilstuna MK 5 5 0B
22 Robin Johansson Saab MK Scandia 0 0B 0B
3
2 Daniel Samuelsson Opel MK Team Westom Opus bilprovning 19 7 5 7
10 Kristofer Nord Volkswagen Gnesta MK 19 7 7 5
4 Jacob Hillner Saab Östernärkes RMC 10 4 4 2
24 Tommy Östlund Saab Hallsbergs MK 5 5 0EB
40 Jonatan Sjöstedt Saab SMK Vingåker 4 2 0B 2
26 Jennica Gustafsson Saab Östernärkes RMC 4 1 3
4
9 Pontus Sandström Saab Mk Orion Franzenz åkeri i Västerås 17 5 5 7
33 Jens Selander Saab SMK Arboga 15 4 4 7
30 Ronnie Bergkvist Saab Vara MK 12 0S 7 5
25 Pontus Ny Opel Gnesta MK 8 7 1 0B
41 Engla Johansson Saab Finspångs MS 6 4 2
38 Henke Palm Opel Ilsbo MK Team Palm 3 0B 3 0B
5
14 Dennis Kallin Saab Sunnansjö 16 4 7 5
6 Ida Holmberg Mitsubishi Östernärkes RMC 15 7 4 4
27 Ebba Karlsson Saab Hallsbergs MK White Stripes Racing Team 12 3 5 4
32 Sonny Karlsson Volvo MSK Hammaren 9 2 3 4
28 Niklas Eriksson Saab MK Speed Åk Nynäshamns Folkracefestival. 4 4 0B
6
7 Kristian Vainikainen Opel Eskilstuna MK 17 7 7 3
29 Olle Mårtensson Saab SMK Örebro Custom Racing AB 12 5 5 2
39 Anna Antonsson Volvo Årjängs motorklubb 10 1 4 5
37 Lars-Göran Fritz Saab Östernärkes Radio Motor Clubb 5 0B 2 3
31 Patrik Pettersson Saab Ydre MK 3 0S 3 0B
7
35 Filip Edstein Volvo Strängnäs AMS 17 5 5 7
3 Jonas Klahr Volkswagen Mora MK 14 7 7 0B
18 Maja Fritz Volvo Östernärkes RMC 13 5V 4 4
17 Carl Eriksson Mazda Strängnäs AMS 10 3 0B 7
5 Patric Björling Saab Katrineholms MK 2 2T 0EB

Omgång:1

1
18 Maja Fritz Volvo Östernärkes RMC 13 5V 4 4
12 Jimmy Hellström Opel Strängnäs AMS 12 7 5
39 Anna Antonsson Volvo Årjängs motorklubb 10 1 4 5
11 Emma Ny Saab Gnesta MK 8 3 2 3
40 Jonatan Sjöstedt Saab SMK Vingåker 4 2 0B 2
28 Niklas Eriksson Saab MK Speed Åk Nynäshamns Folkracefestival. 4 4 0B
2
2 Daniel Samuelsson Opel MK Team Westom Opus bilprovning 19 7 5 7
33 Jens Selander Saab SMK Arboga 15 4 4 7
37 Lars-Göran Fritz Saab Östernärkes Radio Motor Clubb 5 0B 2 3
21 Jesper Granfors Saab Eskilstuna MK 5 5 0B
36 Sara Ordell Saab MK Orion Fisknäbbens Bil & Maskin 0 0B
42 Erkki Tarpila Volkswagen Ljungsbro MK 0 0S
3
35 Filip Edstein Volvo Strängnäs AMS 17 5 5 7
6 Ida Holmberg Mitsubishi Östernärkes RMC 15 7 4 4
20 Frank Jacobsson Saab Vara MK 12 4 5 3
32 Sonny Karlsson Volvo MSK Hammaren 9 2 3 4
38 Henke Palm Opel Ilsbo MK Team Palm 3 0B 3 0B
1 Isabell Söderlund Saab SMK Vingåker 3 3
4
7 Kristian Vainikainen Opel Eskilstuna MK 17 7 7 3
27 Ebba Karlsson Saab Hallsbergs MK White Stripes Racing Team 12 3 5 4
8 Andreas Rönnlöf Saab Skepptuna MK Fisknäbbens Bil & Maskin 10 5 0S 5
19 Julia Mejermo Opel SMK Nyköping Hot Rod Hill Racing 9 2 4 3
41 Engla Johansson Saab Finspångs MS 6 4 2
26 Jennica Gustafsson Saab Östernärkes RMC 4 1 3
5
30 Ronnie Bergkvist Saab Vara MK 12 0S 7 5
3 Jonas Klahr Volkswagen Mora MK 14 7 7 0B
29 Olle Mårtensson Saab SMK Örebro Custom Racing AB 12 5 5 2
4 Jacob Hillner Saab Östernärkes RMC 10 4 4 2
34 Valdemar Nord Volvo Gnesta MK 9 0B 7 2
15 Johnny Gustavsson Saab Sunnansjö MK 0 0B
6
10 Kristofer Nord Volkswagen Gnesta MK 19 7 7 5
9 Pontus Sandström Saab Mk Orion Franzenz åkeri i Västerås 17 5 5 7
23 Jennifer Brangenfeldt Volkswagen MK Ramunder 6 3 3 0EB
16 Rasmus Pettersson Volkswagen Flens MS 4 4
31 Patrik Pettersson Saab Ydre MK 3 0S 3 0B
5 Patric Björling Saab Katrineholms MK 2 2T 0EB
7
14 Dennis Kallin Saab Sunnansjö 16 4 7 5
13 Victoria Björklund Volvo Fjugesta MS 13 2 7 4
17 Carl Eriksson Mazda Strängnäs AMS 10 3 0B 7
25 Pontus Ny Opel Gnesta MK 8 7 1 0B
24 Tommy Östlund Saab Hallsbergs MK 5 5 0EB
22 Robin Johansson Saab MK Scandia 0 0B 0B

Omgång:Final

1
B
61 Casper Granfors Saab Eskilstuna MK Östmarks Bildemontering 13 4 5 4
70 Dennis Nydén Volvo Kolsva MS 13 3 3 7
91 Isac Åhman Volvo MK Ran Askersund 12 2 3 7
73 Victor Nyströmer Peugeot Fjugesta MS 12 5 0B 7
75 Robin Tietjens Mitsubishi Haninge MK 14 7 7 0S
80 Ville Jönsson Volvo Likenäs MK Team Värmland Motorsport 12 3 4 5
2
A
81 Gustaf Westerlund Saab AMF Årsunda Team Lumek Motosport 19 7 7 5V
86 Isak Öberg Saab Mälaröarnas MK 19 7 5 7
69 Tobias Andersson Volvo MK Ramunder 18 7 7 4
61 Casper Granfors Saab Eskilstuna MK Östmarks Bildemontering 13 4 5 4
90 Anton Tholander Saab Borlänge MK Jernbro Industrial 19 5 7 7
77 Simon Gustavsson Saab Sunnansjö MK 17 7 5 5

Omgång:3

7
86 Isak Öberg Saab Mälaröarnas MK 19 7 5 7
69 Tobias Andersson Volvo MK Ramunder 18 7 7 4
67 Lucas Vahlberg Saab Eskilstuna MK 12 5 4 3
71 Alexander Björklund Volvo Fjugesta MS 11 5V 1 5
82 Wilmer Nordenvall Opel MK Ramunder 8 3 5 0EB
85 Lovis Jansson Opel Haninge MK 6 0S 4 2
8
61 Casper Granfors Saab Eskilstuna MK Östmarks Bildemontering 13 4 5 4
90 Anton Tholander Saab Borlänge MK Jernbro Industrial 19 5 7 7
80 Ville Jönsson Volvo Likenäs MK Team Värmland Motorsport 12 3 4 5
68 Hampus Wretman Volvo Haninge MK 8 4 4 0B
63 Alicia Westerling Volvo MK Kinda 3 1 2 0S
88 Anton Wallberg Nissan MK Kopparberg 1 1 0B 0EB
9
77 Simon Gustavsson Saab Sunnansjö MK 17 7 5 5
73 Victor Nyströmer Peugeot Fjugesta MS 12 5 0B 7
66 Albin Holmberg Saab Östernärkes RMC 12 2 7 3
74 Oscar Hagström Saab AMF Årsunda Team Lumek Motorsport 9 5 0B 4
87 Hampus Carlson Opel Finspångs MS 1 1 0B 0EB
10
70 Dennis Nydén Volvo Kolsva MS 13 3 3 7
72 Stina Hartzell Saab Norrköpings MK RH Autorikt AB 10 2 3 5
84 Arvid Höglund Saab Vara MK 9 4 5 0EB
89 Linus Karlsson Saab Vara MK 8 4 4 0EB
83 Robin Svelander Saab Skepptuna MK 5 2 3 0EB
11
81 Gustaf Westerlund Saab AMF Årsunda Team Lumek Motosport 19 7 7 5V
91 Isac Åhman Volvo MK Ran Askersund 12 2 3 7
75 Robin Tietjens Mitsubishi Haninge MK 14 7 7 0S
64 Casper Jansson Saab Rasbo MK 7 4 3 0EB
76 Ida Nylin Saab Mk ran Askersund 5 3 2 0B

Omgång:2

8
61 Casper Granfors Saab Eskilstuna MK Östmarks Bildemontering 13 4 5 4
80 Ville Jönsson Volvo Likenäs MK Team Värmland Motorsport 12 3 4 5
66 Albin Holmberg Saab Östernärkes RMC 12 2 7 3
71 Alexander Björklund Volvo Fjugesta MS 11 5V 1 5
72 Stina Hartzell Saab Norrköpings MK RH Autorikt AB 10 2 3 5
76 Ida Nylin Saab Mk ran Askersund 5 3 2 0B
9
81 Gustaf Westerlund Saab AMF Årsunda Team Lumek Motosport 19 7 7 5V
86 Isak Öberg Saab Mälaröarnas MK 19 7 5 7
85 Lovis Jansson Opel Haninge MK 6 0S 4 2
83 Robin Svelander Saab Skepptuna MK 5 2 3 0EB
63 Alicia Westerling Volvo MK Kinda 3 1 2 0S
87 Hampus Carlson Opel Finspångs MS 1 1 0B 0EB
10
69 Tobias Andersson Volvo MK Ramunder 18 7 7 4
74 Oscar Hagström Saab AMF Årsunda Team Lumek Motorsport 9 5 0B 4
84 Arvid Höglund Saab Vara MK 9 4 5 0EB
68 Hampus Wretman Volvo Haninge MK 8 4 4 0B
64 Casper Jansson Saab Rasbo MK 7 4 3 0EB
11
77 Simon Gustavsson Saab Sunnansjö MK 17 7 5 5
70 Dennis Nydén Volvo Kolsva MS 13 3 3 7
75 Robin Tietjens Mitsubishi Haninge MK 14 7 7 0S
67 Lucas Vahlberg Saab Eskilstuna MK 12 5 4 3
88 Anton Wallberg Nissan MK Kopparberg 1 1 0B 0EB
12
90 Anton Tholander Saab Borlänge MK Jernbro Industrial 19 5 7 7
91 Isac Åhman Volvo MK Ran Askersund 12 2 3 7
73 Victor Nyströmer Peugeot Fjugesta MS 12 5 0B 7
82 Wilmer Nordenvall Opel MK Ramunder 8 3 5 0EB
89 Linus Karlsson Saab Vara MK 8 4 4 0EB

Omgång:1

8
81 Gustaf Westerlund Saab AMF Årsunda Team Lumek Motosport 19 7 7 5V
70 Dennis Nydén Volvo Kolsva MS 13 3 3 7
66 Albin Holmberg Saab Östernärkes RMC 12 2 7 3
71 Alexander Björklund Volvo Fjugesta MS 11 5V 1 5
68 Hampus Wretman Volvo Haninge MK 8 4 4 0B
62 Filip Bernström Saab MK Ran Askersund 0 0B
9
69 Tobias Andersson Volvo MK Ramunder 18 7 7 4
91 Isac Åhman Volvo MK Ran Askersund 12 2 3 7
80 Ville Jönsson Volvo Likenäs MK Team Värmland Motorsport 12 3 4 5
67 Lucas Vahlberg Saab Eskilstuna MK 12 5 4 3
89 Linus Karlsson Saab Vara MK 8 4 4 0EB
87 Hampus Carlson Opel Finspångs MS 1 1 0B 0EB
10
86 Isak Öberg Saab Mälaröarnas MK 19 7 5 7
73 Victor Nyströmer Peugeot Fjugesta MS 12 5 0B 7
72 Stina Hartzell Saab Norrköpings MK RH Autorikt AB 10 2 3 5
64 Casper Jansson Saab Rasbo MK 7 4 3 0EB
79 Alice Johansson Saab Finspångs MS 3 3V
88 Anton Wallberg Nissan MK Kopparberg 1 1 0B 0EB
11
90 Anton Tholander Saab Borlänge MK Jernbro Industrial 19 5 7 7
77 Simon Gustavsson Saab Sunnansjö MK 17 7 5 5
84 Arvid Höglund Saab Vara MK 9 4 5 0EB
85 Lovis Jansson Opel Haninge MK 6 0S 4 2
76 Ida Nylin Saab Mk ran Askersund 5 3 2 0B
78 Julius Nicander Volvo Norrköpings MK 0 0B
12
61 Casper Granfors Saab Eskilstuna MK Östmarks Bildemontering 13 4 5 4
75 Robin Tietjens Mitsubishi Haninge MK 14 7 7 0S
74 Oscar Hagström Saab AMF Årsunda Team Lumek Motorsport 9 5 0B 4
82 Wilmer Nordenvall Opel MK Ramunder 8 3 5 0EB
83 Robin Svelander Saab Skepptuna MK 5 2 3 0EB
63 Alicia Westerling Volvo MK Kinda 3 1 2 0S